Skip to the main content

Algemene voorwaarden

Op onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71675574, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

De voorwaarden zijn bijgevoegd in onze voorstellen. Een (nieuw) exemplaar zenden wij desgewenst altijd kosteloos toe. Ook kun je de algemene voorwaarden downloaden in PDF formaat via onderstaande link.

NLdigital voorwaarden

Terms and conditions

On all our offers en contracts we apply the NLdigital Terms, deposited at the Chamber of Commerce under the number 71675574, unless explicitly agreed otherwise.

These terms and conditions are included in all of our offers. Of course we can always send you a copy. You can also download our terms and conditions in pdf through the link below.

NLdigital Terms